Referat af jægermøde 13.6.12

Agenda:

 

 

1) valg af ordfører og referent

2) ny formand i Randers Buejaegere, Søren lægger frem.

3) Jagt i klubregi

4) 3D skydninger

5) Venskabsklubber

6) PR / Synlighed udadtil

7) Eksterne arrangementer, ny klub kalender

8) Vedligeholdelse af klubfaciliteter

9) oprettelse af eventyr udvalg

10) gennemgang af eksisterende udvalg, skal udvalg slettes, skal de have nye medlemmer/skal der skiftes ud

11) Evt.

 

 

 

Ad 1) Hans Henrik var ordstyre og Rasmus er referant

 

 

Ad 2)

Randers bueskyttelaug er nu delt op ift. Bestyrelser. Søren er nu formand for Randers buejægere.

 

Gennemgang af referat fra Oktober:  Ang. Klubbuer så skal det lægges ind i en kalender på hjemmesiden, så det kan ses når nogle har dem til udlån. Hvis der står et arrangement på kalenderen betyder det som udgangspunkt at buerne er i brug.

For de penge vi har tjent og sparet sammen gennem året er der købt seks 3D dyr og en ny kronograf.  Dyrene er med udskiftelig hjertelunge region så lad nu være med at skyde alle mulige andre steder på dyrene.

Der har været stor opbakning til 3D stævner rundt om i DK. Med fine resultater.

Store oprydningsdag var en kæmpe succes. 

 

Ad 3)

Jagt i klubregi. Søren og Jacob tager i Juni til Korsør og prøver noget ny jagt der kunne blive aktuelt senere hen. 

Istedet for Ny Vraa har Michael kontakt til "Klitgården" i Nordjylland. Der er en tur i efteråret der er bokket op men det kan være der kommer flere.

Derud over bliver der fællesjagt som sidste år på nogle af medlemmernes områder.

Hvis nogle har noget jagt de vil tilbyde til efterårsjagterne melder de det til udvalget via hjemmesiden. 

 

Ad 4)

3D skydninger lægges op ppå hjemmesiden. De ture folk har været på har været nogle super gode og hyggelige ture.

 

Den 22 September dystes der om DEN GYLDNE PIL

 

Ad 5) 

Vi har Hjallerup bueklub som Venskabsklub og Per snakker sammen med Svendborg. 

 

Ad 6) 

PR: Kristian fortæller det var en god ide at fortælle om buejagt i kronjyllands jagtforening. 

Vil vi have flere medlemmer eller hvad... Ja det vil vi gerne og forsøge at gøre buejagten synlig. Det kræver så nok en ekstra skydedag. Udvalget tager dette op. Også iforhold til eksterne indslag evt. Fra Baldur.

 

Ad 7)

Klubkalender. For at der ikke bliver dobbelbooking af lokalerne har Per oprettet en kalender hvor alt bliver lagt ind også fra FITA afdelingen.

 

Ad 8)

Vi afholder to arbejdsdage om året. Forår og efterår

 

Ad 9)

Asger vil gerne at der sker noget nyt indimellem. Evt. Oprette et eventyrudvalg. Det kunne være arrangementer ud af huset også uden bue. 

Dette lægges ind under PR udvalget.

 

Ad 10)

Kontaktudvalg og PR udvalg slåes sammen.

Koordinering af vedligehold og vedligehold af 3D dyr slåes sammen.

Per, Rasmus, Jesper og Kim ser på muligheder for indtægter gennem fonde osv.

Alle udvalg kan ses på hjemmesiden.

 

Ad 11)

Kim har nogle kontakter der har brug for arbejdskraft indimellem, hvor klubben kan tjene nogle penge. Når der opstår en mulighed bliver datoen mailet rundt til medlemmerne.

Der laves en konkurrence for at få et nyt logo til klubben. Alle kan lave et forslag og der stemmes om en vinder den sidste Onsdag i August.

Det foreslåes at der bygges nye tårne der er flytbare og sikkerhedsmæssige forsvarlige.

Det besluttes vi afholder to jægermøder om året.

 

 

Joomla templates by a4joomla