Møde referat fra jægermøde onsdag den 26 sep 2012

Agenda

1) Valg af ordfører og referent

2) Formand i Randers Buejægere, Søren, fremlægger

3) Jagt i klubregi

4) sommerfest - 2013 3D skydning for klubbens medlemmer med efterfølgende grillfest

5) Venskabsklubber, ny venskabs kamp med svendborg i foråret.

6) PR / synlighed udadtil

7) ekstra trænings dag, evt. søndag mellem 10-15

8) Vedligeholdelse af klubfaciliteter

9) Gennemgang af eksisterende udvalg, skal udvalg slettes, skal de have nye medlemmer, skal der skiftes ud

10 )Point system for de vagter man tager, skoler, polterabender, arrangementer, arbejdsdage

11) indtægtsudvalg fremlægger ideer

 

Møde referat:

1) Formanden: 
Al ekstern kontakt til klubben går via formanden.
FADB har bedt DJ om at tage sagen om afskydning af storvildt med højere op på politisk niveau.
Der er konstateret skimmelsvamp i klubhuset, og der undersøges om vi kan få tilskud til udbedring via en kommunal pulje.
Nyt logo. Vi får lavet klistermærker og stofmærker til selvpåsætning gennem jysk emblemfabrik. Priserne bliver ca 20 kr. og 50 kr.
FADB er ligeledes ved at producere tshirts med tryk som vi måske skal købe til når vi er ude til arrangementer.

Julefrokost.
Der findes to datoer der hænges op i klubben. Den med flest tilmeldte bliver den endelige dato. Datoerne er den 2. eller 16. Februar.
Poul og Jesper står for dette.

Der er nu både prøver til buelicens i foråret og efteråret.

2) Jagt i klubregi.
Der er meldt tilbage til Hjallerup at der kommer fem den 17-18 november
Der er stadig to pladser på Eskærgård den 18. November disse tilbydes Hjallerup buejægere.
Der er fem pladser via skov og naturstyrelsen i fussingø og på kalø henholdsvis den 16. November og den 7. December.

3) Sommerfest. 22 Juni.
Lave en fest kun for klubmedlemmer til 3D skydning og grilning.
Det bliver omkring Sankt hans med helstegt pattegris.
Søren, Vamo og Rasmus og Michael står for dette.

4) Venskabsklub i Svendborg er kontaktet mhp. en skydning i foråret. Vi foreslår den 4. eller 11. Maj.

5) ud over nyt logo laves en folder samt folderholder og banner til arrangementer. Vi ser om FADB vil sponsorere nogle skydeveste.

6) Det aftales at tage kontakt til Hjallerup om vi skal slå os sammen med dem til profilering af buejagt på outdoor messen i Ålborg 2013.
Der spørges til om det kunne være en ide med et åbenthus arrangement i Randers bueskyttelaug. Det kunne evt. være første søndag i randersugen hvor det vil give en maksimal pr. værdi.

7) Det aftales at vi skyder en ekstra dag om ugen. Søndag kl. 10-13.

8) 28 Oktober er der vedligeholdelsesdag. 

9) Gennemgang af de enkelte udvalg i klubben. Jagtudvalget blev suppleret med Karl og Rasmus Vamo. 3D skydeudvalget blev suppleret med Michael og Vamo. PR udvalg udgik Christian. "Hjælp til de nye medlemmer" blev udvidet med Erwin. Det er vigtigt at de som melder sig til de enkelte udvalg også er dedikeret til arbejdet. 
Der arbejdes også på at søge diverse fonde.
Det blev igen nævnt at vi igennem kim kan tjene penge via festivaler og lign.

Forslag til projekter der kan søges om: Buepresse, 3D dyr, Skydemåtter, Skydetårne, varmepumper, nyt gulvtæppe, 

10) For at fordele de jagter der tilfalder klubben gennem det arbejde vi laver rundt i landet, foreslåes det at der laves et pointsystem der afgør hvem der får mulighed for at deltage i jagterne. Der var bred opbakning til det nye system selvom der blev diskuteret forskellige holdninger. Ved håndsoprækning blev det nye system vedtaget. Det er gældende fra dags dato med virkning fra jagtåret 2013.

Evt) Det er forbudt at skyde med andet end fieldpoint spidser i alle 3D dyrene.
Erwin tilbyder at han vil stille en mobil skydevogn til rådighed hvis vi kan finde et sted og en dato (evt. Sommerfesten)

Joomla templates by a4joomla