Hermed referat fra onsdagsmødet 12/10

MØDE I BUEKLUBBEN RANDERS BUEJÆGERE 12/10-2011

Dagsorden:

1) Klubbuer

2) Jagt i klubregi

3) 3D skydning

4) Venskabsklubber

5) PR / Synlighed udadtil

6) Eksterne arrangementer

7) Vedligeholdelse af klubfaciliteter

8) Buejægere kontra FITA skytter

9) Introduktion af nye medlemmer

10) Julefrokost

11) Evt.

 

Ad 1:Der blev stillet spørgsmål omkring indkøb af flere compoundbuer til klubben. Bl.a. skal disse bruges til nye medlemmer der endnu ikke har en bue, samt til brug ved arrangementer.

Poul informerer om at FADB indenfor ca. et år vil sponsorere tre buer pr. klub netop til disse formål. På baggrund heraf besluttes det ikke at købe flere buer.

Ad 2: Der nedsættes et Jagtudvalg bestående af Søren, Jakob og Karl. Udvalget vil arbejde med at arrangere betalingsjagter i løbet af året. Fra dagsjagter til jagter af flere dages varighed. Evt. Søge at leje noget jagt til foreningen via annoncering i div. medier. Til mødet var der tilkendegivelse fra 12-15 personer der bakkede op om et sådan tiltag.

Der var forslag om at det enkelte medlem, hvis man har lyst/mulighed, kunne holde betalingsjagter på eget revir for medlemmerne i klubben. Noget af betalingen kunne så tilgå klubben til vedligehold / nye indkøb.

Ad 3:Der har været flere forespørgsler ang. deltagelse i 3D skydninger / konkurrencer.

Per og Hans Henrik står nu for formidling af 3D skydninger rundt om i landet.

Ad 4: Per og Hans Henrik står ligeledes for kontakten til venskabsklubber / andre bueklubber og evt. venskabsmatcher med disse.

Ad 5: Der blev nedsat et PR-udvalg bestående af Asger, Poul og Per. Det skal arbejde med klubbens synlighed i det offentlige rum og bl.a. sørge for en kontinuerlig opdatering af hjemmesiden.

Karl meddelte at eventuelle skilte og bannere kunne produceres gennem ham. Udgifterne ville blot være til materialerne.

Ad 6: Karl står for at koordinere eksterne arrangementer i klubben såsom bl.a. polterabends, fødselsdage osv.

Ad 7: Der laves en gruppe der tager sig af koordinering af alle former for vedligehold i klubben. Gruppen består af Asger, Karl og Rasmus. Datoer for arbejdsdage udsendes via mail. Det aftales dog at de der har mulighed for det mødes tidligt Onsdagen i efterårsferien til udendørs arbejde. Mødetid omkring kl. 17. Vores 3D dyr er efterhånden meget slidte og vi mangler en del værktøj til trimning af buer. Søren og Hans Henrik tager dette med til næste bestyrelsesmøde mhp. tilsagn om nyanskaffelser.

Ad 8: Michael mener det høje kontingent forholdsmæssigt er ulige fordelt da vi er mang flere buejægere end der er FITA skytter og at vi blot er med til at financere konkurrenceafdelingen.

Søren orienterer om at det er undersøgt om det kunne lade sig gøre at lave en særskilt afdeling for buejægere. Dette ville blot gøre tingene dyrere da vi så skulle leje os ind i lokalerne samt betale en meget stor elregning.

Ad 9:Der var enighed om, at det vigtigste var at alle var åbne og imødekommende overfor mulige nye medlemmer. Det skulle dog formaliseres bedre hvem der var de primære kontaktpersoner for de nye. Asger, Poul og Hans Henrik har ansvaret for at de enten selv eller andre hjælper nye igang i klubben.

Ovennævnte vil også sørge for at der ophænges plancher med skydeinstruktioner i klubben.

Ad 10: Asger, Per og Michael L. står for at arrangere en Julefrokost i Januar 2012. Jakob deltager som julemand..... Forslag til fælles aktiviteter modtages gerne.

Ad 11: Ny mødedato bliver i Februar 2012.

 Referent Rasmus Larsen

Joomla templates by a4joomla